Berichten over toetsen en examens in leerjaar 3 en 4

NieuwsReacties uitgeschakeld voor Berichten over toetsen en examens in leerjaar 3 en 4

De schoolregel is dat mobiele telefoons in de kluisjes opgeborgen worden. En veel leerlingen houden hun apparaat toch op zak of in hun tas. Wanneer dit apparaat afgaat of gebruikt wordt moet de leerling naar het kluisje en een te-laat-briefje halen. Met alle gevolgen ….

Tijdens een toets wordt dit verschijnsel (bel- of appsignalen) opgemerkt als een onregelmatigheid en dat wordt door de docent of surveillant gemeld bij de examencommissie. De leerling en de docent worden gehoord en de examencommissie doet dan uitspraak. Dit schooljaar al drie keer. Het is ook voor de andere leerlingen een storing in hun concentratie.

Een toets in leerjaar 3 en 4, tijdens een les of in de toetsweek valt onder de schoolexamens. Wanneer mobiele communicatieapparatuur gebruikt wordt, valt dat onder (poging tot) fraude (geluidsopnames, filmopnames, etc). Misschien overdreven en streng, maar voorkomen is beter dan genezen.

Gevolg kan zijn dat de toets ongeldig wordt verklaard of het cijfer 1 wordt toegekend. Het examenreglement geeft maar weinig ruimte voor straffen: ongeldig verklaren, opnieuw doen en verplicht een herkansing hier voor inzetten, tot ontzegging van meedoen aan de examens. Op de site van school is de complete tekst te vinden (https://hethoutens.nl/onderwijs/examen/ zoekt u naar artikel V).

Wilt u bovenstaande met uw kind bespreken? Ook in het belang van klasgenoten

 

De schoolmail wordt door klas 3 en 4 te weinig gebruikt.

Alle leerlingen krijgen hun rooster al veertien dagen voor de start van de toetsweek via hun schoolmail. Er zijn nog heel veel leerlingen die hun houtensmail niet gebruiken. Jammer, want het examensecretariaat werkt alleen met deze mail. Ook aankondigingen en herinneringen voor herkansingen komen via houtensmail.

Wilt u uw kind wijzen op het gebruik van hun schoolmail? Toegankelijk via de site, een startknop op de homepage, en dan met de eigenmail inloggen.

 

© 2014 Houtens, School voor MAVO en beroepsgericht onderwijs

Studio Arens Webdesign & Rob Hoen Visuele Communicatie