Bestuur & toezicht

Schoolleiding
Houtens maakt deel uit van de Stichting Open Oecumenische Scholen voor Voortgezet Onderwijs Houten. De school wordt bestuurd door bestuurder Dick Looyé.
De schoolleiding bestaat uit de bestuurder en 3 afdelingsleiders:
– Jasper Gaasenbeek (afdelingsleider onderbouw)
– Patricia Kronenburg (afdelingsleider bovenbouw)
– Anna Lambrechtse (afdelingsleider organisatie & ontwikkeling)

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht ziet toe op de resultaten, de financiën en de beleidsontwikkeling van de school. Deze raad bestaat uit vijf leden, die hun netwerk binnen en buiten de Houtense samenleving hebben.

De leden van de Raad van Toezicht zijn:
Jelle Kaldewaij – voorzitter
Willy Lageveen – vicevoorzitter
Wenda Scholte
Bart de Lange
Klaas Druijf

 

© 2014 Houtens, School voor MAVO en beroepsgericht onderwijs

Studio Arens Webdesign & Rob Hoen Visuele Communicatie