Bestuur & toezicht

Schoolleiding

De schoolleiding bestaat uit een directeur en 2 afdelingsleiders:
– Anna Lambrechtse (directeur)
– Jasper Gaasenbeek (afdelingsleider onderbouw)
– Patricia Kronenburg (afdelingsleider bovenbouw)

HIJN scholengroep

Houtens maakt deel uit van HIJN scholengroep.

HIJN scholengroep is op 1 januari 2023 ontstaan uit een fusie tussen Cals College IJsselstein, Cals College Nieuwegein, Houtens en College de Heemlanden. Gezamenlijk werken wij vanuit de visie dat ieder kind recht heeft op het best denkbare onderwijs, om zich te kunnen ontwikkelen tot een zelfstandig en weldenkend individu. Met deze fusie kunnen we een breed en hoogwaardig onderwijspalet aanbieden en versterken we onze positie in de regio.

Lees meer over HIJN scholengroep

College van bestuur HIJN scholengroep

De school wordt bestuurd door het college van bestuur van HIJN scholengroep.
– Dick Looyé (bestuurder en voorzitter)
– Jeroen Kwaaitaal (bestuurder)

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht ziet toe op de resultaten, de financiën en de beleidsontwikkeling van de school. Deze raad bestaat uit vijf leden, die hun netwerk binnen en buiten de Houtense samenleving hebben.

Klik hier voor de leden van de Raad van Toezicht.

Belangrijke documenten

Klik hier voor voor onderstaande documenten
– Statuten Stichting Open Oecumenische Scholen voor VO Houten
– Bestuursreglement
– Reglement Raad van Toezicht
– Integriteitscode
– Klokkenluidersregeling
– Reglement GMR

© 2014 Houtens, School voor MAVO en beroepsgericht onderwijs

Studio Arens Webdesign & Rob Hoen Visuele Communicatie