Bureau Halt

NieuwsReacties uitgeschakeld voor Bureau Halt

Sinds vorig jaar werkt Houtens samen met Halt. Zo is er elke maand op Houtens het Halt-spreekuur, waarvoor uw zoon/dochter kan worden uitgenodigd. Hierbij informeren we u over de samenwerking van Houtens met Halt.

Halt richt zich al meer dan dertig jaar op het voorkomen en bestrijden van jeugdcriminaliteit en geeft op honderden scholen in het land voorlichtingen over maatschappelijke thema’s zoals: groepsdruk, online veiligheid en jeugdcriminaliteit. Onlangs is Halt ook begonnen met spreekuren op scholen. Deze spreekuren worden ingezet bij leerlingen die grensoverschrijdend gedrag vertonen, zoals storend en grensoverschrijdend gedrag tijdens de les, maar ook fysieke- en verbale agressie, vernieling of verzuim.

Vaak worden jongeren die probleemgedrag op school vertonen de klas uitgestuurd of geschorst. Dit is echter een disciplinerende maatregel en nauwelijks een inhoudelijke interventie om kinderen tot inzicht en normbesef te brengen. In overleg met Halt kunnen scholen besluiten het Halt-spreekuur in te zetten. Vanuit dit spreekuur gaan jongeren met een Halt-medewerker in gesprek om recht te zetten wat verkeerd is gegaan. Door te leren van hun fouten voorkomen zij schorsing of erger: aangifte en in aanraking komen met het strafrecht. Tijdens de spreekuren laat Halt jongeren reflecteren op het incident (bewustwording) en is er aandacht voor excuus maken en het aanleren van sociale vaardigheden. Halt betrekt hierbij, waar dit nodig is, de ouders/verzorgers en docenten.

Als uw zoon/dochter in aanmerking komt voor het Halt-spreekuur, gaat dat in overleg met de mentor, teamcoördinator of schoolleiding, en ook in overleg met u als ouders.

 

© 2014 Houtens, School voor MAVO en beroepsgericht onderwijs

Studio Arens Webdesign & Rob Hoen Visuele Communicatie