MR zoekt ouder!

NieuwsReacties uitgeschakeld voor MR zoekt ouder!

Meedenken en praten over Houtens? Het kan!
De medezeggenschapsraad (mr) van Houtens is op zoek naar een ouder die plaats wil nemen in de oudergeleding van de mr. We zoeken een ouder die zich voor een termijn van het liefst twee of drie jaar beschikbaar stelt.

Iedere ouder van een leerling van Houtens kan zich kandidaat stellen. Wilt u meedenken en het beleid van de school kritisch volgen, meldt u dan nu aan! Zijn er meer geïnteresseerden, dan wordt een verkiezing uitgeschreven.

De mr vergadert acht keer per jaar op maandagavond van 19:00 tot 20:30 uur. Uiteraard vraagt deelname aan de vergaderingen ook voorbereiding zoals het lezen van de stukken en soms een vooroverleg. De mogelijkheid voor scholing is aanwezig.

Voelt u zich aangesproken om mee te denken en te praten, meldt u aan bij chrissloezarwij@mijnhoutens.nl

Iedere school heeft verplicht een mr. Dat is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). De mr is een raad gericht op medezeggenschap, op inspraak. De mr bestaat uit een afvaardiging van personeel, ouders en leerlingen. De mr overlegt met de directie van de school over schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs, besteding van middelen, de veiligheid op school en ouderparticipatie. De wet schrijft voor op welke gebieden de directie en bestuur van de school de mr om advies en instemming moeten vragen. In het geval van advies mag de mr alleen haar mening geven. Instemming betekent dat de mr en de directie het met elkaar eens moeten zijn. De directie heeft instemming van de mr nodig op een aantal zaken, zoals het schoolplan, formatieplan, schoolbudget en regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn (Arbo).

 

 

 

© 2014 Houtens, School voor MAVO en beroepsgericht onderwijs

Studio Arens Webdesign & Rob Hoen Visuele Communicatie