Nieuwe Leerweg wordt praktijkgericht programma

NieuwsReacties uitgeschakeld voor Nieuwe Leerweg wordt praktijkgericht programma

Op Houtens is de afgelopen maanden hard gewerkt aan het opzetten van de pilot voor de Nieuwe Leerweg, waarin leerlingen in TL praktischer aan het werk gaan. Dat zou vormgegeven worden in een praktijkgericht programma. De start van deze nieuwe leerweg stond gepland voor schooljaar 2024-2025 en zou dan de huidige TL-leerroute vervangen. Donderdag 17 november berichtte de VO-raad helaas dat de invoering voorlopig uitgesteld wordt. Er is wel een positief geluid over het starten met een praktijkgericht programma. Op Houtens willen we daar sowieso mee verder in de bovenbouw van de tl.

Om goed voorbereid te kunnen starten met een mogelijk pilotjaar voor de nieuwe leerweg, hadden we dit schooljaar twee pilotweken gepland voor onze derde klassen. De eerste week hebben we inmiddels gedraaid. We hebben geoefend met het werken aan een praktijkgericht programma; lessen waar leerlingen niet uit boeken leren, maar in opdracht van een bedrijf aan de slag gaan. De bedrijven Arval, De Rooy Transport en vanHouten&Co en het mbo ROC Sportcollege hebben bij de start een vraag aan onze leerlingen voorgelegd waar zij zelf ook aan werken. De leerlingen zijn minimaal één keer op bezoek geweest bij het bedrijf om kennis te maken met de opdrachtgever en deze bedrijfstak. Zij hebben grotendeels op school verder gewerkt aan het vraagstuk en aan het eind van de week hun idee gedeeld met de opdrachtgever. Leerlingen konden ook kiezen voor een opdracht vanuit onze eigen Happy Houtens crew; organiseer een kerstactiviteit. De uitwerkingen zijn gedeeld met de docenten en in elk geval één van de ideeën werd donderdag 22 december uitgevoerd: een kerstival voor alle leerlingen van 3tl. Er wordt bekeken of de ideeën van de andere groepjes later dit jaar ook uitgevoerd kunnen worden.

Van deze pilotweek hebben wij ontzettend veel geleerd en we hebben hele mooie dingen gezien, dus waardevol was het zeker! De tweede pilotweek die gepland stond in april 2023 komt te vervallen, omdat we ervaren hebben dat een hele week werken aan opdrachten in deze vorm echt een uitdaging is voor leerlingen. Onze leerlingen zullen in plaats daarvan net als eerder jaren twee weken stage gaan lopen bij een bedrijf in de omgeving.

We gebruiken het tweede deel van dit schooljaar om een praktisch programma op te zetten. Dat wordt komend schooljaar een vast onderdeel in het lesprogramma in 3tl. De invulling wordt dit schooljaar verder voorbereid, waarbij we ook weer bedrijven en MBO’s uit de omgeving zullen betrekken.

 

© 2014 Houtens, School voor MAVO en beroepsgericht onderwijs

Studio Arens Webdesign & Rob Hoen Visuele Communicatie