Update Nieuwe Leerweg

NieuwsReacties uitgeschakeld voor Update Nieuwe Leerweg

Leerlingen hebben vaak hele goede ideeën, maar er wordt nog te weinig naar gevraagd. Daar komt echter verandering in! Vanaf schooljaar 2024-2025 worden de gemengde leerweg (gl) en de theoretische leerweg (tl) van het vmbo samengevoegd tot één nieuwe leerweg. Een belangrijk onderdeel van deze nieuwe leerweg is het praktijkgericht programma. Daarbij gaan leerlingen aan de slag met levensechte vragen en opdrachten van bedrijven, instellingen, overheden en vervolgonderwijs uit de omgeving. Het programma is gericht op het actief uitvoeren van praktische en realistische opdrachten binnen en buiten de school; leerlingen doen. Er is dus altijd betrokkenheid van derden buiten de school. Op Houtens starten we met het praktijkgericht programma van Dienstverlening en Producten, dat is gericht op innovaties in de maatschappij en de wereld en de rol van het individu of groepen daarin. Er zijn drie typen opdrachten te onderscheiden; het verlenen van een dienst, het maken van een product of het aansturen van een proces.

Komend schooljaar draaien we met 3tl twee keer een Nieuwe-Leerweg-testweek, waarin leerlingen gaan werken aan een praktijkgerichte opdracht. Na de stakeholdersbijeenkomst van 31 januari zijn hiervoor al mooie verbindingen gelegd tussen onderwijs en de lokale arbeidsmarkt.  Zo zitten we met ARVAL en VST Fire Solutions om tafel om de vraag vanuit deze bedrijven uit te werken in een opdracht voor onze leerlingen. Ook met ‘VanHouten&co‘ zijn we een leuke opdracht aan het vormgeven. Met Stichting Present en De Rooy Transport zijn we in gesprek over vraagstukken die zij hebben waar onze leerlingen wellicht mee aan de slag kunnen en ’t Groentje staat open voor een verkennend gesprek. We kijken uit naar een mooie samenwerking met deze bedrijven!

Ook interesse in een samenwerking?
Werkgevers en werknemers in Houten en omgeving die interesse hebben om vrijblijvend in gesprek te gaan over de mogelijkheden van de Nieuwe Leerweg, kunnen een mail sturen naar patriciakronenburg@mijnhoutens.nl. Er wordt dan een afspraak gemaakt met een van de leden van de projectgroep.

 

© 2014 Houtens, School voor MAVO en beroepsgericht onderwijs

Studio Arens Webdesign & Rob Hoen Visuele Communicatie