Wetswijziging vrijwillige ouderbijdrage

NieuwsReacties uitgeschakeld voor Wetswijziging vrijwillige ouderbijdrage

In de nieuwe wet op de vrijwillige ouderbijdrage is vastgelegd dat ook leerlingen waarvan de ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen, mee moeten kunnen doen aan alle activiteiten die georganiseerd worden door de school. Het aanbieden van een alternatief programma is dan niet meer voldoende. De wet treedt in werking per 1 augustus 2021.

Concreet kan dit betekenen dat bij de organisatie van bijvoorbeeld de werkweken van alle leerlingen die zich aanmelden slechts een beperkt percentage betaalt en school de kosten van de leerlingen waarvan de ouders niet betalen draagt. Zeker bij werkweken gaat het dan om aanzienlijke bedragen waarvan we het als school niet verantwoord vinden daarop bij te leggen vanuit gelden die bedoeld zijn voor het geven van onderwijs.

Om te beginnen hebben we ons aanbod nog eens tegen het licht te houden. Dat betekent dat in ieder geval een aantal activiteiten niet meer aangeboden zal worden, bijvoorbeeld omdat er in het ene leerjaar meerdere excursies zitten en in een ander leerjaar maar een enkele.

Daarnaast willen we reizen en uitwisselingen wel blijven aanbieden. We verhogen de prijzen met 10% waardoor we een beperkt aantal niet- betalers kunnen opvangen. Komt het aantal betalers echter onder de 90% dan kunnen de reizen geen doorgang vinden.

We communiceren en leggen heldere verantwoording af over de aard van de extra onderwijsactiviteiten en de bijbehorende extra kosten. We zijn daarbij ook vooraf duidelijk over de toegankelijkheid, ook van het extra onderwijsaanbod, voor iedereen. Dit nemen we per schooljaar op in de schoolgidsen en op de websites van de scholen.

We bieden niet-betalers actief de gelegenheid om op een laagdrempelige manier en in een veilige omgeving het gesprek met de school aan te gaan om tot een passende oplossing te komen.

Op 7 juni 2021 is de GMR akkoord gegaan met deze manier van omgaan met de wet op voorwaarde dat we het voorlopig voor een jaar op deze manier doen en er daarna opnieuw wordt gekeken naar mogelijkheden het probleem aan te pakken.

 

© 2014 Houtens, School voor MAVO en beroepsgericht onderwijs

Studio Arens Webdesign & Rob Hoen Visuele Communicatie