Aanmelden groep 8

Uw kind zit in groep 8?
Heeft mavo/vmbo-advies?
Wilt uw kind zijn/haar talent ontdekken, ontwikkelen en ontplooien?
Dan bent u bij ons aan het goede adres!

Aankomend schooljaar heeft Houtens een havo-kansklas.

De havo-kansklas is een mogelijkheid voor leerlingen met tl+ of tl-havo advies. Leerlingen werken op vmbo-havo niveau. Aan het einde van leerjaar 1 of 2 is bij voldoende resultaat de mogelijkheid om door te stromen naar 2 of 3 havo. We werken hiervoor intensief samen met College de Heemlanden. De vakgroepen stemmen hun programma’s onderling af waar nodig. De leerlingen die uitstromen naar De Heemlanden zijn daar succesvol!

Wat moet u doen om uw zoon/dochter op onze school in te schrijven?

De scholen voor voortgezet onderwijs in Houten, Nieuwegein, Vianen en IJsselstein hebben één centraal digitaal aanmeldingssysteem. U kunt uw kind voor onze school aanmelden via de basisschool. De basisschool weet precies hoe dit gaat en kan hierover meer informatie geven.

Als uw zoon/dochter kiest voor Houtens dan moet het geprinte aanmeldingsformulier (dat u ontvangt via de basisschool), ondertekend door ouders/verzorgers, uiterlijk 15 maart 2018 bij ons binnen zijn.

* Samenwerkingsverband LZVO Zuid- Utrecht – http://www.samenwerkingsverband-zuid-utrecht.nl/

  • Aanmelden gaat via de basisschool
  • Houtens beoordeelt plaatsbaarheid op basis van advies basisschool en extra ondersteuningsbehoeften
  • Leerlingen die plaatsbaar zijn worden in de eerste ronde ook daadwerkelijk geplaatst als ze wonen in:

– gemeentes van het samenwerkingsverband ( Houten, Nieuwegein, Vianen IJsselstein)

– buurgemeentes ( Odijk, Bunnik en Werkhoven)

– de Utrechtse wijken Hoograven en Lunetten. ( kinderen buiten deze wijken kunnen wij helaas niet plaatsen)

Alle plaatsbare leerlingen uit bovenstaande drie gebieden worden in de eerste ronde geplaatst. Er is dus geen loting of wachtlijst.

Later aangemelde leerlingen komen wel op de wachtlijst.

Plaatsing

Definitieve plaatsing op Houtens gebeurt nadat het onderwijskundig rapport door de basisschool volledig is ingevuld, ondertekend en digitaal is opgestuurd.
Onze toelatingscommissie bekijkt de onderwijskundige rapporten, met het advies van de basisschool. Eventueel wordt contact opgenomen met de basisschool en/of met ouders/verzorgers.

Download informatie over de plaatsingsprocedure

 

 

 

© 2014 Houtens, School voor MAVO en beroepsgericht onderwijs

Studio Arens Webdesign & Rob Hoen Visuele Communicatie