Aanmelden groep 8

Uw kind zit in groep 8?
Heeft mavo/vmbo-advies?
Wilt uw kind zijn/haar talent ontdekken, ontwikkelen en ontplooien?
Dan bent u bij ons aan het goede adres!

Wat moet u doen om uw zoon/dochter op onze school in te schrijven?

De scholen voor voortgezet onderwijs in Houten, Nieuwegein, Vianen en IJsselstein hebben één centraal digitaal aanmeldingsformulier waarop u kunt aangeven naar welke middelbare school uw zoon/dochter wilt. U kunt hem/haar alleen via dat formulier aanmelden voor onze school. Uw zoon/dochter ontvangt het formulier via de basisschool.

Als uw zoon/dochter kiest voor Houtens dan moet het geprinte aanmeldingsformulier, ondertekend door ouders/verzorgers, uiterlijk begin maart 2017 bij ons binnen zijn. Later aangemelde leerlingen én leerlingen die buiten ons samenwerkingsverband* wonen, komen op de wachtlijst.

* Samenwerkingsverband LZVO Zuid- Utrecht – www.lzvo.nl

We hebben de plaatsingsprocedure voor 2016-2017 gewijzigd.

Wij plaatsen in de eerste ronde:

  • Leerlingen woonachtig in het samenwerkingsverband
  • Leerlingen woonachtig buiten het samenwerkingsverband: uit de grenzende gemeentes Werkhoven, Bunnik, Odijk
  • Indien overplaatsing in de 1e ronde wordt geloot volgens de vastgestelde procedure.

Als we na de 2e ronde nog plaatsen over hebben, kunnen we plaatsen van de wachtlijst:

  • Leerlingen uit Utrecht Zuid: wijken Lunetten en Hoograven
  • Leerlingen uit andere gemeentes rondom Houten

Plaatsing

Definitieve plaatsing op Houtens gebeurt nadat het onderwijskundig rapport door de basisschool volledig is ingevuld, ondertekend en digitaal is opgestuurd.
Onze toelatingscommissie bekijkt de onderwijskundige rapporten, met het advies van de basisschool. Eventueel wordt contact opgenomen met de basisschool en/of met ouders/verzorgers.

Download informatie over de plaatsingsprocedure

Wilt u één van onze open avonden bezoeken of uw zoon/dochter inschrijven voor een open lesmiddag, houdt dan onze website in de gaten.

Wees welkom om een kijkje te nemen op onze open avonden op: donderdag 9 november 2017 en donderdag 1 februari 2018.

De open lesmiddagen worden gehouden op woensdag 15, 29 november 2017 en 7, 14 februari 2018.

Aanmelden hiervoor kan via de mail bij receptie@mijnhoutens.nl

 

 

© 2014 Houtens, School voor MAVO en beroepsgericht onderwijs

Studio Arens Webdesign & Rob Hoen Visuele Communicatie