Aanmelden groep 8

Zit je in groep 8?
Heb je mavo/vmbo-advies?
Wil je jouw talent ontdekken, ontwikkelen en ontplooien?

Dan ben je bij Houtens aan het goede adres!

Landelijke aanmeldingsprocedure

Dit jaar is er een nieuwe landelijke aanmeldingsprocedure.
Wil je hier meer over weten? Lees deze brochure en bekijk dan deze video. In deze video wordt de procedure van de overstap van basisschool naar middelbare school toegelicht.

Je kunt alvast een tour door onze school maken, deze is gemaakt door onze eigen leerlingen.

Heb jij het juiste advies?
Dan bieden wij een plaatsingsgarantie!
Ons leerlingaantal is onbeperkt.

Heb je een vraag over de brugklas?

Neem dan contact op met Jasper Gaasenbeek, afdelingsleider van de brugklas:
Stuur een bericht

Dubbeladvies mavo/havo (of: tl/havo)

In groep 8 krijgen leerlingen een advies voor vervolgstudie. Dat advies kan een dubbeladvies zijn, bijvoorbeeld mavo/havo. Wanneer een leerling zo’n advies krijgt, zijn er in Houten twee mogelijkheden: de havo-kansroute van Houtens of een havo brugklas bij College de Heemlanden.

De havo-kansroute is een mogelijkheid voor leerlingen met mavo+ of mavo/havo advies. Leerlingen werken op vmbo-havo niveau. Aan het einde van leerjaar 1 of 2 is bij voldoende resultaat de mogelijkheid om door te stromen naar 2 of 3 havo.

Voor de ene leerling is het verstandig op mavo te beginnen en met een beetje extra uitdaging door te groeien naar de havo, voor de andere leerling is het juist beter direct de uitdaging op te zoeken door in een havo brugklas te starten. Wanneer het tempo of het niveau in de havo brugklas toch net iets te hoog ligt, is er aan het einde van het schooljaar altijd de mogelijkheid over te stappen naar de tweede klas mavo op Houtens. We werken hiervoor intensief samen met College de Heemlanden. De vakgroepen stemmen hun programma’s onderling af waar nodig. De leerlingen die uitstromen naar De Heemlanden zijn daar succesvol!

Procedure aanmelding en plaatsing

De scholen voor voortgezet onderwijs in Houten, Nieuwegein, Vianen en IJsselstein hebben één centraal digitaal aanmeldingssysteem. U kunt uw kind voor onze school aanmelden via de basisschool. De basisschool weet precies hoe dit gaat en kan hierover meer informatie geven. Er is één aanmeldweek tussen 25 en 31 maart.

Als uw zoon/dochter door de basisschool is ingeschreven en Houtens u een bevestiging heeft gestuurd dat uw zoon/dochter is geplaatst, dan ontvangt u van Houtens aanmeldingsformulier. Deze dient u per omgaande ingevuld en ondertekend bij de school af te geven/ mailen of per post te verzenden.

* Samenwerkingsverband LZVO Zuid- Utrecht -.POVO-SVW VO Zuid-Utrecht

  • Aanmelden gaat via de basisschool.
  • Houtens beoordeelt plaatsbaarheid op basis van advies basisschool en extra ondersteuningsbehoeften.
  • Leerlingen die plaatsbaar zijn worden in de eerste ronde ook daadwerkelijk geplaatst. Er is geen loting of wachtlijst.

Plaatsing

Definitieve plaatsing op Houtens gebeurt nadat het onderwijskundig rapport door de basisschool volledig is ingevuld, ondertekend en digitaal is opgestuurd.
Onze toelatingscommissie bekijkt de onderwijskundige rapporten, met het advies van de basisschool. Eventueel wordt contact opgenomen met de basisschool en/of met ouders/verzorgers.

Aanbod basis-kader-lwoo

De belangrijkste uitgangspunten voor het aanbod in basis – kader – lwoo zijn:

Kleine klassen 
De klas bestaat uit maximaal 18 leerlingen. De leerling volgt de basisberoepsgerichte leerweg en/of de kaderberoepsgerichte leerweg, met of zonder leerwegondersteuning.

Huiswerkvrij 
De lesweek bestaat uit 25 lesuren. In de gewone lessen én het werkuur is er gelegenheid om huiswerk te maken. Als de leerling naar huis gaat, is al het maakwerk af. Het leren voor toetsen doen ze deels op school en deels thuis.

Eigen lokaal 
Bijna alle lessen worden gevolgd in hetzelfde lokaal. Praktijkvakken worden gegeven in praktijklokalen. Net als voor alle andere leerlingen is er een kluisje en maken ze gebruiken van dezelfde faciliteiten zoals de kantine/aula.

Maakonderwijs 
Zelf ontwerpen en maken in een praktijklokaal. Techniek, dienstverlening en het maken van producten staan centraal. Leren met je handen door te doen.

Klein docententeam 
We geven les met een klein docententeam. De docenten kennen de leerling goed en kunnen ze daarom extra goed begeleiden en structuur bieden. Elke klas wordt daarnaast ook begeleid door een onderwijsassistent.

Intensieve didactische en sociaal-emotionele begeleiding 
Naast het mentorprogramma waar aandacht is voor het groepsproces en leren leren, is er een maatwerkprogramma voor taal, rekenen, studievaardigheden, sociale vaardigheden, sociale vaardigheden, faalangstreductie.

 

 

© 2014 Houtens, School voor MAVO en beroepsgericht onderwijs

Studio Arens Webdesign & Rob Hoen Visuele Communicatie