Leerwegondersteuning op Houtens

Houtens heeft veel ervaring met het organiseren en uitvoeren van de leerwegondersteuning. Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) is voor kinderen die in staat zijn om een vmbo diploma te halen, maar vanwege leerachterstanden extra ondersteuning en begeleiding nodig hebben. De school krijgt voor kinderen met lwoo een extra budget dat ten goede komt aan de leerling. Lwoo wordt op Houtens vormgegeven in de klassen basis/kader. Er zijn dus in ieder leerjaar naast reguliere klassen basis- kader ook klassen met lwoo. Als een leerling tl-niveau heeft en lwoo maken we een plan op maat met ouders en de basisschool. Binnen de lwoo klassen leerjaar 1 en 2 wordt op Houtens het volgende aangeboden:

  • kleine klassen. Maximaal 18 leerlingen
  • extra begeleiding door de mentor, een extra mentorles in de week
  • lessen studiebegeleiding in klas 1 waarin leren- leren centraal staat
  • docenten met ervaring met lwoo klassen.

Verder kunnen de leerlingen in de lwoo-klassen uiteraard ook gebruik maken van alle faciliteiten binnen de basisondersteuning, waaronder training sociale vaardigheid, omgaan met faalangst of extra hulp voor rekenen of lezen.

Aanmelding voor lwoo gaat via de basisschool. Uit het OKR blijken de achterstanden, ook is er een IQ onderzoek nodig. Als dit nog niet gedaan is wordt een NIO onderzoek door Houtens afgenomen. Vragen over lwoo en de aanmelding daarvan? Mail naar ondersteuning@mijnhoutens.nl of Jasper Gaasenbeek, afdelingsleider onderbouw jaspergaasenbeek@mijnhoutens.nl

© 2014 Houtens, School voor MAVO en beroepsgericht onderwijs

Studio Arens Webdesign & Rob Hoen Visuele Communicatie