Dyslexie en Taalbeleid

Dyslexie op Houtens

Circa 20% van de leerlingen moet leren omgaan met dyslexie. Inmiddels hebben we een ruime ervaring kunnen opbouwen voor het ondersteunen van leerlingen met deze problematiek.

Uitgangspunt van ons dyslexiebeleid is dat leerlingen met dyslexie het onderwijs kunnen volgen dat passend is bij hun niveau. Daarbij hebben wij ons als doel gesteld dat leerlingen hun technisch leesniveau en spelvaardigheid zoveel mogelijk verbeteren, zodat ze zo min mogelijk last ervaren van hun dyslexie.

Leerlingen met een dyslexieverklaring krijgen daarom in het eerste en tweede leerjaar op Houtens remediërende ondersteuning aangeboden voor spelling en/of lezen. Deze begeleiding vindt plaats in kleine groepen en wordt na schooltijd (spelling) en onder schooltijd (lezen) aangeboden.

Als de doelstellingen bereikt zijn, kunnen de meeste leerlingen zonder extra aanpassingen hun diploma halen. Bij zeer ernstige dyslexie blijft dat soms lastig, dan is het mogelijk extra ondersteuning in te zetten, zoals het voorlezen van de lesboeken bij het maken van huiswerk (ClaroRead) of het omzetten van alle lesstof en toetsen van taal naar spraak.

Wilt u het dyslexiebeleidsplan ontvangen? Aanvraag via dyslexie@mijnhoutens.nl

Hier vindt u het stroomdiagram m.b.t. RT spelling en technisch lezen. Meer informatie over ondersteunende software vindt u hier.

Taalbeleid

Met het taalbeleid willen we de taalvaardigheid van onze leerlingen naar een hoger niveau tillen, waardoor de onderwijsresultaten voor alle vakken verbeteren. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen op het juiste niveau kunnen lezen, schrijven en spreken.

Taalbeleid omvat de maatregelen die een school treft om op structurele en systematische wijze de taalvaardigheid van leerlingen te vergroten.

Dit taalbeleidsplan is bedoeld voor het hele team van Houtens en in het bijzonder voor de docenten. Iedere leraar heeft namelijk te maken met taal. Lees hier hier het taalbeleid van Houtens.

Vrijstelling moderne vreemde talen

Alle leerlingen op Houtens volgen in klas 1TL en 2TL de vakken Frans en Duits.
Leerlingen met een geldige dyslexieverklaring die vastlopen bij één of beide talen kunnen in aanmerking komen voor een vrijstelling voor één van de desbetreffende talen.
Lees hier meer over de vrijstelling voor moderne vreemde talen.

 

© 2014 Houtens, School voor MAVO en beroepsgericht onderwijs

Studio Arens Webdesign & Rob Hoen Visuele Communicatie