PTO en PTA (Programma’s van toetsing)

PTO (Programma van Toetsing Onderbouw)

In de onderbouw werken we volgens een Programma van Toetsing Onderbouw (PTO). Hierin staan de regels die gelden rondom de toetsing. Ook staat precies welke toetsen een leerling krijgt per vak, en hoeveel ze meetellen in het overgangscijfer. Het Programma van Toetsing Onderbouw is per leerjaar en per stroom onderverdeeld.

In onderstaande documenten treft u het programma van toetsing aan voor de onderbouw

PTO Theoretische leerweg / Havo-kansroute leerjaar 1

PTO Basis/Kader leerjaar 2
PTO Theoretische leerweg / Havo-kansroute leerjaar 2

PTA (Programma Toetsing en Afsluiting) voor de bovenbouw

Het PTA voor de bovenbouw bestaat uit twee delen:

  • Het officiële Examenreglement (deel 1). Dit bevat alle regels en procedures rond het examendossier (Schoolexamen en Centraal Examen).
  • Het programma van toetsing en afsluiting van alle vakken (deel 2). Daarin staat per vak en periode welke toetsen of opdrachten worden gegeven.

Beide delen zijn erg belangrijk, omdat het examen door de overheid aan strenge, formele regels en procedures gebonden is. We wijzen onze leerlingen om goed te letten op de regels bij absentie en onregelmatigheden, in het Examenreglement (deel 1). Door goed op de hoogte te zijn van het reglement, kunnen fouten en vervelende situaties voorkomen worden.

In onderstaande documenten treft u het programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) aan

PTA 3BK en 4BK cohort 2022-2024

PTA 3BK en 4BK cohort 2023-2025

PTA 3TL en 4TL cohort 2022-2024

PTA 3TL en 4TL cohort 2023-2025

© 2014 Houtens, School voor MAVO en beroepsgericht onderwijs

Studio Arens Webdesign & Rob Hoen Visuele Communicatie