Onderwijs

Visie op beroepsonderwijs: ontdekken, ontwikkelen en ontplooien

  • De belangrijkste functie van het beroepsonderwijs is dat de leerling ontdekt welke talenten hij heeft en zelf verantwoordelijkheid leert nemen voor de eigen ontwikkeling. Dat laatste gaat niet vanzelf. Daarvoor is goede ondersteuning en intensieve begeleiding nodig. Tevens vraagt dit om een afwisselend, motiverend onderwijsaanbod, dat aanzet tot zelfstandig en actief leren, met een vast gedeelte voor iedereen en veel keuzemogelijkheden: ontdekken, ontwikkelen en ontplooien.
  • Brede ontwikkeling is belangrijk. In het onderwijs is aandacht nodig voor schoolse vaardigheden, zoals die zijn geformuleerd in eindtermen en exameneisen. Maar ook aandacht voor meer algemene sociale en maatschappelijke vaardigheden, die de mogelijkheden van leerlingen vergroten. Daarbij denken we onder meer aan vaardigheden op het gebied van communicatie, reflectie, creativiteit, samenwerken en internationaal burgerschap: ontdekken, ontwikkelen en ontplooien.
  • Het leren verbinden van theorie en praktijk is nodig. Daarom is er veel ruimte om projectmatig te werken met praktijkopdrachten en in authentieke leersituaties en beroepsgerichte en maatschappelijke stages: ontdekken, ontwikkelen en ontplooien.
  • We willen het beste uit de leerling naar boven halen. Leerlingen moeten onderwijs kunnen volgen op het maximaal haalbare niveau. Daarom zijn optimale doorstroommogelijkheden van belang.
  • Een sterke samenhang tussen school en samenleving, met aansluiting bij regionale, landelijke en internationale ontwikkelingen bereidt leerlingen goed voor op hun toekomst.
  • Leerlingen kunnen merken dat leren leuk is en dat gaat het beste in een kleinschalig, veilig schoolklimaat met een goede sfeer en een gemotiveerd en betrokken team.

© 2014 Houtens, School voor MAVO en beroepsgericht onderwijs

Studio Arens Webdesign & Rob Hoen Visuele Communicatie