Medezeggenschap (MR en GMR)

MR

De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk verplicht orgaan, waarin een afvaardiging van ouders, een afvaardiging van het personeel en een leerlingenafvaardiging meedenken, adviseren, dan wel meebeslissen over schoolzaken, die van belang zijn voor de kwaliteit van het onderwijs. De MR heeft daarvoor regelmatig overleg met een vertegenwoordiger van de schoolleiding.

Het overleg gaat over zaken als de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, het scholingsplan, het vaststellen van vakanties en studiedagen. De MR draagt bij aan het bevorderen van de openheid en het onderling overleg in de school.

De MR bestaat uit de volgende geledingen:
1. vertegenwoordiging van de ouders: Wendy de Witte (en een vacature)
2. vertegenwoordiging van het personeel: Louis Dalenberg, Lesley van Galen en Chris Sloezarwij (Rick Folsche plaatsvervangend);
3. vertegenwoordiging van de leerlingen: Nina Renes en Anna Jansen

De MR heeft twee soorten rechten: – instemmingsrecht; – adviesrecht (gevraagd en ongevraagd).

Elke geleding heeft instemmingsrecht over die zaken die voor haar van wezenlijk belang zijn. Bijvoorbeeld: ouders en personeel moeten gezamenlijk instemmen met het schoolplan, de schoolgids en het schoolontwikkelingsplan.

Het schoolbestuur moet in een aantal gevallen advies vragen over plannen met de school.

De MR vergadert ongeveer 8 keer per jaar.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u altijd bij een van de MR-leden terecht.

De MR is bereikbaar via mr@mijnhoutens.nl.

 

GMR

Met de fusie van Houtens met College de Heemlanden, Cals College IJsselstein en Cals College Nieuwegein binnen HIJN scholengroep is het bestuur verplicht een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) in te stellen. De leden van de GMR maken ook deeI uit van de MR (van Houtens, Cals College of van College de Heemlanden).

Bekijk hier alle informatie over de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van HIJN scholengroep.

© 2014 Houtens, School voor MAVO en beroepsgericht onderwijs

Studio Arens Webdesign & Rob Hoen Visuele Communicatie