Schoolgids / Jaarverslag / Pestprotocol

Schoolgids
In de bijlage de schoolgids 2019-2020 en het jaarverslag 2018 van Houtens. Voor ouders en leerlingen een belangrijk document met informatie over onze school. U leest in deze gids ook informatie over de missie van de school en onze visie op beroepsonderwijs. Deze schoolgids wordt alleen digitaal verspreid en is te vinden op de website van de school.

Schoolgids Houtens 2019-2020

Jaarverslag 2019
Het jaarverslag 2019 is het (derde) gezamenlijke jaarverslag van Houtens en College de Heemlanden. In het jaarverslag legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid van beide besturen en scholen en de doelmatige besteding van middelen.

Jaarverslag 2019 Houtens

Strategisch Beleidsplan SOOSVOH
Sinds januari 2019 is de Stichting Open Oecumenische Scholen voor Voortgezet Onderwijs in Houten (SOOSVOH) het schoolbestuur van College de Heemlanden en Houtens. Samen met ouders, leerlingen en medewerkers van beide scholen is in het schooljaar 2019-2020 gewerkt aan een Strategisch Beleidsplan (SBP), wat voor beide scholen richting moet geven voor het beleid van de komende vier jaar.

Strategisch beleidsplan SOOSVOH

Pestprotocol

In dit document staan alle afspraken en maatregelen van Houtens, om de veiligheid voor leerlingen en medewerkers op Houtens te kunnen realiseren. Houtens verwacht van alle leerlingen en medewerkers dat ze actief een bijdrage leveren aan een veilig schoolklimaat.

Pestprotocol 2018-2019

Privacyreglement Houtens

 

 

 

 

© 2014 Houtens, School voor MAVO en beroepsgericht onderwijs

Studio Arens Webdesign & Rob Hoen Visuele Communicatie