Schoolgids / Jaarverslag / Pestprotocol

Schoolgids / Jaarverslag

In de bijlage de schoolgids 2018-2019 en het jaarverslag 2017 van Houtens. Voor ouders en leerlingen een belangrijk document met informatie over onze school. U leest in deze gids ook informatie over de missie van de school en onze visie op beroepsonderwijs. Deze schoolgids wordt alleen digitaal verspreid en is te vinden op de website van de school.

Schoolgids-Houtens-2018-2019

Op 9 april 2018 is het jaarverslag goedgekeurd door de Raad van Toezicht. Het jaarverslag is openbaar en voor iedereen inzichtelijk. Het is het eerste jaar waarin we een gezamenlijk jaarverslag opleveren van Houtens en College de Heemlanden.

Jaarverslag 2017 Houtens

Pestprotocol

In dit document staan alle afspraken en maatregelen van Houtens, om de veiligheid voor leerlingen en medewerkers op Houtens te kunnen realiseren. Houtens verwacht van alle leerlingen en medewerkers dat ze actief een bijdrage leveren aan een veilig schoolklimaat.

Pestprotocol 2018-2019

Privacyreglement Houtens

 

 

 

 

© 2014 Houtens, School voor MAVO en beroepsgericht onderwijs

Studio Arens Webdesign & Rob Hoen Visuele Communicatie