Verzuimbeleid/Ziekmelding/Aanvraag verlof

Verzuimbeleid

In onderstaande link treft u het verzuimbeleid van Houtens aan.

Verzuimbeleid 2023-2024

Niet geplande AFWEZIGHEID (bv wegens ziekte)

De ouders/verzorgers van de leerling melden meteen de eerste dag de afwezigheid vóór 08.30 uur telefonisch bij de receptie (030 6344297).

Elke volgende ziektedag meldt de ouder/verzorger van de leerling telefonisch ziek. Bij langdurige ziekte/afwezigheid is er contact tussen mentor en de ouder/verzorgers en is een dagelijkse melding niet meer nodig.
Leerlingen die zonder toestemming afwezig zijn, verliezen het recht op inhalen van proefwerken e.d. Dat kan hun schoolresultaten in gevaar brengen.

Geplande AFWEZIGHEID (bijzondere gebeurtenis)

Bij afwezigheid die te voorzien is, dient er ruim van te voren ( liefst minimaal één maand van tevoren) schriftelijke toestemming te worden gevraagd via de receptie.
Download het Formulier aanvraag Formulier-aanvraag-vrijstelling
Leerlingen die zonder toestemming afwezig zijn, verliezen het recht op inhalen van proefwerken e.d. Dat kan hun schoolresultaten in gevaar brengen. Daarbij worden er passende maatregelen genomen.

Tijdens de schooldag de school verlaten

Van tevoren voorzien (b.v. doktersbezoek, orthodontist)):
We verzoeken de ouder/verzorger zo veel mogelijk dit soort bezoeken buiten schooltijden te plannen. 
Onvoorziene omstandigheden (b.v. opkomende ziekte):
in dit geval moet de leerling zich afmelden bij de receptie. Er dient binnen een uur naar de receptie gebeld te worden door een ouder/verzorger met de bevestiging dat de leerling thuis is.

Als een leerling weet dat hij/zij bepaalde uren absent zal zijn, moet hij/zij voor die tijd een briefje inleveren, ouders laten bellen of ouders dienen een mail te sturen aan receptie@mijnhoutens.nl. Doet hij/zij dit niet dan zal die absentie als spijbelen beschouwd worden.

© 2014 Houtens, School voor MAVO en beroepsgericht onderwijs

Studio Arens Webdesign & Rob Hoen Visuele Communicatie