Ondersteuning en passend onderwijs

Uitgangspunten
Het ondersteuningsteam werkt vanuit de visie van Houtens: Ontdekken, ontwikkelen en ontplooien. Doel van de ondersteuning is dat de leerling een diploma haalt.
De centrale vraag bij de inzet van de ondersteuning is dan ook:

Wat heeft deze leerling nodig om een diploma te halen op Houtens?

Het ondersteuningsteam heeft als primaire taak deze ondersteuningsbehoeften van leerlingen in kaart te brengen, te analyseren, in te zetten en te evalueren. Waar mogelijk worden anderen betrokken in de uitvoering van de ondersteuning en verzorgt het ondersteuningsteam het planmatig handelen en de coördinatie van de ondersteuning.
In ons schoolondersteuningsprofiel kun je lezen hoe de ondersteuning op Houtens wordt vormgegeven.

Samenwerking met partners
Binnen Houtens werkt het ondersteuningsteam samen met de mentor, als eigenaar van het proces van de leerling. Ook is samenwerking nodig met de teamcoördinatoren, de schoolleiding en collega’s die ondersteuning bieden aan leerlingen.

Buiten Houtens is het ondersteuningsteam nauw verbonden met het samenwerkingsverband als het gaat om het passend onderwijs en met het sociaal team Houtens als het gaat om de Jeugdwet. Voor passend onderwijs is de begeleider passend onderwijs het eerste aanspreekpunt, voor het sociaal team Houten is de schoolmaatschappelijk werker/ sociaal werker het eerste aanspreekpunt. Daarnaast is er een goed functionerend Zorg en Advies Team (ZAT) met een aantal externe organisaties die zich verbonden hebben aan de school. Inzet van het ondersteuningsteam of het ZAT verloopt via de mentor.

© 2014 Houtens, School voor MAVO en beroepsgericht onderwijs

Studio Arens Webdesign & Rob Hoen Visuele Communicatie