Onderwijs 10-14 Houten

Het beste uit twee werelden komt bij Onderwijs 10-14 Houten samen! Dit betekent dat leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisschool samen met leerlingen uit leerjaar 1 en 2 van het voorgezet onderwijs op één school zitten: in een kleinschalige setting met persoonlijke aandacht, gericht op ontwikkeling, samenwerken en zelfstandigheid, met de vakinhoud en de verdieping die op dat moment passen bij de leerling.

Iedereen is uniek en ontwikkelt zich op zijn eigen tempo en eigen manier. Dat mag en dat kan! Daarom is er Onderwijs 10-14 Houten voor leerlingen van 10 tot en met 14 jaar.

Binnen 10-14 onderwijs worden de leerlingen door een team van docenten uit het primair en voortgezet onderwijs in een doorlopende leerlijn begeleid naar de overstap naar het voortgezet onderwijs (vo).

Leerlingen krijgen binnen 10-14 onderwijs meer tijd om te ontdekken wat ze willen en kunnen en wat bij hen past. De keuze voor een definitief vo-advies wordt uitgesteld. Hierdoor heeft de leerling langer de tijd zich te ontwikkelen en een betere keuze te maken.

In leerjaar 2 vo krijgt de leerling een definitief vervolgadvies en kan hij of zij instromen op het eigen niveau in het derde jaar van het voortgezet onderwijs.

Onderwijs 10-14 is bedoeld voor gemotiveerde leerlingen die willen werken aan hun eigen ontwikkeling om tot de best passende keuze voor voortgezet onderwijs te komen.

Ruimte voor ontwikkeling & talent en kiezen wanneer JIJ er klaar voor bent!

Wat is 10-14 onderwijs?
De naam zegt het al, 10-14 onderwijs is er voor leerlingen van 10-14 jaar. Primair en voorgezet onderwijs ontmoeten elkaar in 10-14. Het goede van het primair onderwijs (bijvoorbeeld samenwerken en differentiatie) en het goede van het voortgezet onderwijs (zoals meer vakinhoud en verdieping) komen in het 10-14 onderwijs samen.

Onderwijs 10-14 Houten is een samenwerking tussen College de Heemlanden, Houtens en KS Fectio. Met ingang van schooljaar 2020-2021 is Onderwijs 10-14 gestart in een gedeelte van College de Heemlanden. Daarnaast maken we ook gebruik van voorzieningen van Houtens. Op deze manier raken de leerlingen met beide scholen vertrouwd. Wel zo fijn als de leerling in leerjaar 3 van het voortgezet onderwijs voor één van deze scholen kiest.

Waarom 10-14 onderwijs?
Voor veel leerlingen is de overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs prima passend. Voor een andere groep leerlingen is deze overgang minder passend. Onderwijs 10-14 Houten wil een betere aansluiting en een geleidelijke overgang bieden door de ontwikkeling en talenten van de leerlingen te stimuleren.

Voor wie is Onderwijs 10-14 Houten bedoeld?
Onderwijs 10-14 Houten is er voor de leerling die eerder toe zijn aan een nieuwe uitdagende leeromgeving en voor leerlingen die meer tijd en ruimte nodig hebben en de keuze voor het voortgezet onderwijs daarom nog willen uitstellen. Onderwijs wordt op alle niveaus aangeboden (groep 7 en 8 basisonderwijs, vmbo, havo en vwo).

Voor meer informatie ga naar de website van Onderwijs 10-14 Houten.

© 2014 Houtens, School voor MAVO en beroepsgericht onderwijs

Studio Arens Webdesign & Rob Hoen Visuele Communicatie