Doorstroom op Houtens

Aan het einde van het schooljaar wordt voor iedere leerling vastgesteld naar welk leerjaar en niveau hij/zij volgend schooljaar kan. Dit gebeurt tijdens de docentenvergadering in de laatste schoolweek. De doorstroom naar een gelijk of ander niveau wordt bepaald aan de hand van de doorstroomnormen. Deze staan in bijgevoegd document beschreven.

Doorstroomnormen 2020-2021

 

© 2014 Houtens, School voor MAVO en beroepsgericht onderwijs

Studio Arens Webdesign & Rob Hoen Visuele Communicatie