OPG (Ouderparticipatiegroep)

Het doel van de OPG: de samenwerking tussen school en ouders te bevorderen

De OPG bestaat uit een aantal enthousiast betrokken ouders van leerlingen van Houtens en heeft een voorzitter, een secretaris en leden.
Gestreefd wordt naar 2 OPG-leden vanuit elk leerjaar en een goede motivatie is hierbij van belang.
Alle ouders kunnen lid worden van de OPG.
Aanmelden kan eenvoudig via de mail: opg@mijnhoutens.nl

De OPG vergadert ongeveer 8x per schooljaar, de vaste vergaderavond voor dit schooljaar is maandagavond. Uiteraard kan dit ieder jaar een ander moment zijn.
De agenda wordt voorbereid door de directie en de voorzitter van de OPG.

Taakgebieden van de OPG:

 • Fungeren als klankbord naar zowel directie als ouders
 • Informeren van ouders over zaken die voor hun kind van
  belang zijn
 • Opmerkingen / ideeën van ouders voorleggen aan de
  directie
 • Het organiseren van thema-avonden over zaken die bij
  jongeren spelen.
 • Het optimaliseren van de communicatie tussen school en
  ouders.

Nieuwe ideeën en initiatieven zijn van harte welkom.
De OPG levert een belangrijke bijdrage aan de communicatie tussen directie en ouders.

Vragen? Mail naar opg@mijnhoutens.nl

© 2014 Houtens, School voor MAVO en beroepsgericht onderwijs

Studio Arens Webdesign & Rob Hoen Visuele Communicatie