Ouderpanel

Het doel van het Ouderpanel: bevorderen van samenwerking tussen school en ouders

Het ouderpanel bestaat uit een aantal enthousiast betrokken ouders van leerlingen van Houtens en heeft een voorzitter, een secretaris en leden. Gestreefd wordt naar twee ouders vanuit elk leerjaar en een goede motivatie is hierbij van belang. Alle ouders kunnen lid worden van het ouderpanel. Aanmelden kan eenvoudig via de mail: ouderpanel@mijnhoutens.nl

Het ouderpanel vergadert ongeveer 8x per schooljaar. De agenda wordt voorbereid door de voorzitter van het ouderpanel.

Taakgebieden van het ouderpanel:

 • fungeren als klankbord naar zowel schoolleiding als ouders;
 • informeren van ouders over zaken die voor hun kind van
  belang zijn;
 • opmerkingen / ideeën van ouders voorleggen aan de schoolleiding;
 • het organiseren van thema-avonden over zaken die bij
  jongeren spelen;
 • het optimaliseren van de communicatie tussen school en
  ouders.

Nieuwe ideeën en initiatieven zijn van harte welkom. Het ouderpanel levert een belangrijke bijdrage aan de communicatie tussen schoolleiding en ouders.

Vragen? Mail naar ouderpanel@mijnhoutens.nl

 

© 2014 Houtens, School voor MAVO en beroepsgericht onderwijs

Studio Arens Webdesign & Rob Hoen Visuele Communicatie